Zwierzyniec

Zwierzyniec to znana miejscowość położona nad rzeką Wieprz, niedaleko Roztoczańskiego Parku Narodowego. To lubelskie miasto znajduje się 30 km od Zamościa, a zewsząd otaczają je lasy.

Zwierzyniec założony został w 1593 roku i bardzo szybko stał się letnią rezydencją rodziny Zamoyskich. Jest to jeden z głównych ośrodków wypoczynkowych Roztocza i wspaniałe miejsce na wypoczynek wśród pięknej przyrody. Warto wybrać się w te rejony by zobaczyć Roztoczański Park Narodowy i stawy Echo. Wśród innych atrakcji można wymienić kąpielisko i szlaki turystyczne.

Roztoczański Park Narodowy jest najbardziej zalesionym parkiem narodowym w Polsce, a na jego obszarze znajduje się to, co przyrodniczo najcenniejsze na Roztoczu. Obejmuje to skały górnokredowe, utwory trzeciorzędowe, piaski czwartorzędowe, najważniejsze gatunki drzew lasów zachodnioeuropejskich, pajęczaki, owady, krocionogi. W parku zobaczymy również padalca zwyczajnego w kolorze turkusowym i żółwia błotnego.

Stawy to kompleks 4 stawów położonych na obszarze Roztoczańskiego Parku Narodowego. Kompleks został założony w okresie międzywojennym w mokradłach dorzecza strugi Świerszcz. Głębokość zbiorników mieści się w 0,5-1,5 m. Są one napełniane wczesną wiosną, a zrzut odbywa się jesienią. Na skarpie nad stawami znajdują się pomosty i platforma widokowa.