Z historii Krynicy Zdrój

Początki Krynica noclegi, sięgają już XVI wieku., dużo wspólnego mają z kolonizacją wołosko-ruską obszarów Beskidu Sądeckiego. Początkowa historyczna informacja na temat miasteczka pochodzi z informacji nadania sołectwa Dankowi z Miastka obecnie Tylicz), nadanego przez biskupa Samuela Maciejowskiego w 1547 roku Przy okazji tego zapisu ukazuje się nazwa Krzenycze – początkową nazwą Krynicy. Krynica pokoje gościnne, jako część tak zwana „państwa muszyńskiego przylegała do biskupów krakowskich, podzielała jego losy do rozbiorów. W 1769–1770 roku w rejonie stacjonowali konfederaci barscy. W przededniu rozbiorów w 1770 roku Krynica pensjonaty wraz z Sądecczyzną, tak jak i Spisz i Podhale, pod pozorem stworzenia kordonu sanitarnego chroniącego Węgry przed chorobą dżumy, została przejęta przez oddziały cesarzowej Marii Teresy, a w 1772 roku oficjalnie weszła w część zaboru austriackiego. W 1781 roku nastąpiła likwidacja Państwa Muszyńskiego. Dobra biskupów krakowskich przeszły pod zarząd Austrii i wszystkie zostały sprzedane. Krynica wille Późniejszy rozwój miasteczka związany jest z odkryciem leczniczych właściwości źródeł. Pod koniec XVIII wieku urzędnik austriacki Franciszek Stix von Saubergen, wiedzący o bogactwie tutejszych wód mineralnych, postanowił utworzyć uzdrowisko. W 1793 roku wykupił parcele wokół źródeł i zbudował pierwsze budynki zdrojowe. Już w 1803 roku Krynica dostała urzędowy status zdrojowiska. Czas największego rozwoju miasteczka przypada na drugą połowę XIX wieku i początek XX wieku i związany jest z działalnością Józefa Dietla, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, który stał na czele Komisji Rządowej, Krynica agroturystyka  opracowującej plan rozbudowy uzdrowiska. W tym okresie nastąpiła znaczna rozbudowa miasteczka. Powstały nowe domy zdrojowe, zrobiono elektryfikacje miasteczka, rozbudowano tory kolejowe, rozwinęła się infrastruktura turystyczna. Gwałtowny rozwój uzdrowiska przyciągał wielu kuracjuszy i wczasowiczów. Z końcem XIX wieku Krynica stała się elitarnym uzdrowiskiem odwiedzanym przez wpływowe i powszechnie znane osobistości, zarówno z kręgów politycznych jak i kulturowych.

30 lecie Krajowego Związku Zawodowego Uzdrowisk Polskich

W Krynica Zdrój noclegi odbył się (9 – 11 października) Krajowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Związku Zawodowego Uzdrowisk Polskich. Świętowano również jubileusz 30. lecia tegoż związku.

Zjazd Związku Zawodowego Uzdrowisk Polskich składał się z dwóch części: oficjalnej, podczas której wręczono odznaczenia i Sprawozdawczo – Wyborczej Zarządu KZZUP. Odznaczenia przyznano w kategoriach: „Zasługi ochrony zdrowia”, a także „Złotą i Srebrną odznakę za zasługi OPZZ”. Z Uzdrowiska Krynica – Żegiestów wyróżniono Jerzego Muchę, przewodniczącego Związków Zawodowych (Złota Odznaka), a także (Srebrne Odznaki) członków Związków Zawodowych UKŻ Danutę Dadał i Janusza Ziętka. Świętowano również 30. lecie powstania Związku Zawodowego Uzdrowisk Polskich. W obradach uczestniczyła m.in. Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca OPZZ noclegi Krynica.

Kolejka Na Górę Parkową w Krynicy

Kolejka Na Górę Parkową w Krynicy

Polskie Koleje Linowe Sp. z o.o.

tel. (+48 ) 18 471 22 62

Kolej linowa na Górę Parkową w Krynicy została utworzona w 1937 r. przez Spółkę z o. o. „Kolej Górska w Krynicy”, której głównym udziałowcem była Liga Popierania Turystyki. Jest to typowa kolej linowo-terenowa.

Dolna stacja Kolejki  (584 m n.p.m.) znajduje się nieopodal słynnego  deptaku krynickiego. Górna stacja znajduje się na szczycie Góry Parkowej (732 m n. p. m.).  Długość trasy w linii prostej wynosi 642 metrów , różnica poziomów wynosi około 148 mertów. Czytaj dalej