Pieniężno


Pieniężno to miasto znajdujące się w województwie warmińsko-mazurskim. Rozwój miasta był nieodłącznie związany z budową kościoła, który powstał prawdopodobnie

na długo przed nadaniem miastu praw miejskich. Była to na początku na pewno budowla drewniana. W pierwszej połowie XIV wieku wybudowano kościół murowany – orientalny – halowy.

W Pieniężnie powstał jeden z najwyższych mostów województwa. Wzniesiony na linii kolejowej łączącej Olsztyn z Królewcem i Braniewem. Przez Pieniężno i Cynty (dziś w obwodzie kaliningradzkim) wiodła bowiem najprostsza droga koleją do stolicy prowincji. Linia ta została oddana do użytku w 1885 roku. W tym też roku wzniesiony został wspomniany most. Podobnie jak dziś składał się z trzech przęseł o konstrukcji łukowej odwróconej do dołu z jazdą po górnej części łuku. Ponieważ most został wysadzony w powietrze przez wycofujące się wojska niemieckie w 1945 roku, przez kilka lat linia Olsztyn – Pieniężno – Braniewo była nieczynna. Potem most odbudowano z zachowaniem takiego samego sposób konstrukcji. W dolinie rzeki Wałszy wciąż leżą porośnięte mchem duże fragmenty wysadzonych w powietrze filarów pierwszego w tym miejscu mostu.

Wieża ciśnień w Pieniężnie Mimo że miasta Prus Wschodnich otrzymywały wodociągi w jednym okresie, to nie powstała na szczęście typowa konstrukcja wież ciśnień. Dziś ozdobą każdego niemal miasta jest charakterystyczna dla niego sylwetka jednej czy czasem dwóch wież ciśnień. Zwykle ta druga służyła lokalnemu węzłowi kolejowemu. Wieża w Pieniężnie powstała w 1908 roku.