Wypoczynek w górach

Łapszanka noclegi była prawdopodobnie założona w XVI wieku jako osada filialna Łapsz Wyżnich. Prawdopodobnie była również zasiedlona przez ludność wołoską z pobliskiej Osturni. Wymieniona jest w dokumencie sprzedaży z 1589 roku klucza dunajeckiego Jerzemu Horvathowi z Palocsy przez Olbrachta Łaskiego. W roku 1662 pierwsza wzmianka o sołectwie. W okresie II wojny światowej aż do roku 1953 w szkole nauczano w języku słowackim. 17 maja 1968 – elektryfikacja wsi. Znajdujący się w dolnej części wsi kościół został zbudowany w roku 1902.

Patrząc z tego miejsca na Tatry każdy ma wrażenie, że wznosi się ponad otaczający świat. Na samym grzbiecie wybudowano w roku 1928 kapliczkę p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej, w której umieszczono dzwon w celu ostrzegania ludności przed burzą oraz rozpędzania chmur.
W Łapszance funkcjonuje przejście graniczne (piesze, rowerowe i narciarskie) z Osturnią (Słowacja).Czynne w okresie: 01.IV-30.IX 8.00-20.00; 01.X-31.III 9.00-16.00. W latach 1901-1909 na terenie cmentarnym wybudowano kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa który jest kościołem filialnym parafii Łapsze Wyżne. W Miejscowości znajduje się Szkoła Podstawowa przy której działa regionalny zespół „Śpizocek”.