Z wizytą na Roztoczu

Większość zabytków miasta Biłgoraj domki została zniszczona podczas walk w 1939 roku. Jednak udało się zachować kilka cennych obiektów, najważniejsze z nich to:

  • Skansen „Zagroda Sitarska”. Pochodzący z XIX w. obiekt, który niegdyś był typowym dla zabudowy miasta – rzemieślniczy warsztat sitarski. W skład skansenu wchodzi dom mieszkalny z 1810 r. oraz całe podwórze – m.in. stajnia i wozownia. Ciekawostką jest fakt, że ten stary, drewniany obiekt znajduje się w samym centrum miasta, przy ul. Nadstawnej, otoczony blokowiskami.
  • Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia najświętszej Marii Panny z pierwszej połowy XVIII wieku, zbudowany w stylu neobarokowym. Znajduje się w centrum miasta, przy ulicy 3-go Maja, w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku. W pierwszych latach istnienia miasta w miejscu tego kościoła znajdował się zbór kalwiński.
  • Kościół parafialny pw. św. Jerzego z drugiej połowy XVIII w. Znajduje się przy ul. Kościuszki, w bezpośrednim sąsiedztwie naszej szkoły.
  • Zespół kościoła parafialnego pw. św. Marii Magdaleny (początek XX w.), pofranciszkańskiego klasztoru (druga połowa XVIII w.), kaplicy (XVIII w.) oraz dzwonnicy (XVIII w.). Według podań w miejscu tym objawiła się św. Maria Magdalena – jest ono celem pielgrzymek. Znajduje się na skrzyżowaniu ul. Kościuszki, Tarnogrodzkiej i Krzeszowskiej.
  • Dawny XIX-wieczny park popularnie zwany „Małpim Gajem” w okolicach nieistniejącego już dworu należącego do jednego ostatnich właścicieli miasta – Stanisława Nowakowskiego. W XIX w. ten wzorowany na warszawskich Łazienkach romantyczny park zawierał m.in. oczko wodne, po którym pływały gondole, a także mieścił się w nim amfiteatr. Na przełomie XVIII i XIX w. wzorem króla Stanisława Augusta Nowakowski organizował tu „obiady czwartkowe” na które zapraszał wybitne osobistości – był tu na przykład Ignacy Krasicki, Książę Józef Poniatowski i gen. Jan Henryk Dąbrowski. Pamiątką tych wydarzeń jest m.in. pochodzący z tamtego okresu pomnik Ignacego Krasickiego stojący w parku obok naszej szkoły, naprzeciwko kościoła św. Jerzego.
  • Zabytkowy cmentarz rzymskokatolicki przy ul. Lubelskiej, założony w połowie XIX w., największa nekropolia w mieście. Znajdują się tu m.in. groby powstańców 1863 r., żołnierzy I i II wojny światowej oraz zasłużonych biłgorajan. Wejście na cmentarz stanowią dwie zabytkowe XIX-wieczne bramy. Prawdopodobnie niegdyś w miejscu tym znajdowało się grodzisko.
  • Lapidarium sztuki cmentarnej przy ul. Lubelskiej – niedawno odrestaurowane. Zachowane są tu groby z XVIII-XIX w., dom grabarza.
  • Cmentarz żydowski przy ul. Konopnickiej – założony w XIX w., znajduje się tu pomnik zamordowanych w latach 1939-44 Żydów z Biłgoraja i okolic; liczne zabytkowe nagrobki.