Bańska Niżna

Bańska Niżna jest małą wsią na Podhalu, leżącą na Pogórzu Gubałowskim niedaleko Poronina. Większość jej mieszkańców stanowią górale.

Żywa jest tu kultura i tradycje góralskie, a przechadzając się po miejscowości usłyszymy mieszkańców mówiących specyficzną gwarą. Dzięki temu turyści zwiedzający Bańską Niżna mogą się tu poczuć jak dawni mieszkańcy Podhala i Tatr.

Najważniejszym zabytkiem Bańskiej Niżnej jest zabytkowa kuźnia sprzed 300 lat. Może się ona poszczycić tym, że to właśnie w niej został wykuty krzyż upamiętniający 500-setną rocznicę bitwy pod Grunwaldem.

Współcześnie miejscowość jest kojarzona z termami. Spośród nie tylko podhalańskich, ale też innych polskich wsi wyróżnia się tym, że jest ogrzewana za pomocą wód geotermalnych. W pobliskich Szaflarach znajdują się 2 ośrodki z basenami termalnymi.