Rubens w Zakopanem

81 grafik z warsztatu P. P. Rubensa będzie można oglądać w zakopiańskiej Miejskiej Galerii Sztuki w Zakopane noclegi w lipcu i sierpniu 2014 roku. Zbiory Siegerland Museum należą do jednych z najbogatszych i najwartościowszych w Europie.

Wśród litografii, miedziorytów i drzeworytów obok kilku prac wykonanych samodzielnie przez mistrza znajdują się grafiki zrobione wg jego projektów przez pracujących dla niego słynnych grafików: Lukasa Vorstermana, Jana Witdoeka, Boetiusa a Bolswerta, Pietera de Jode II, Nicolasa Lauwersa, Paulusa Pontiusa, Mariunusa van der Gosa, Christoffela Jeghera.

Rubens decydująco wpłynął na kształt barokowej grafiki. Wymógł na rytownikach, aby modelowanie brył, tworzenie faktur i kształtowanie kolejnych planów było zgodne z jego własnym wyobrażeniem, a nie z ich nawykami warsztatowymi. Dzięki temu możemy mówić o szkole graficznej Rubensa, która promieniowała na całą Europę. Wartością samą w sobie jest tematyka grafik będąca odzwierciedleniem swoich czasów. Znajdujemy tu alegorie religijne, sceny mitologiczne i biblijne, historyczne, sceny rodzajowe, portrety, pejzaże.

Ze względu na wartość artystyczną i kulturową ekspozycji planujemy, by znalazła ona uznanie szerokiego grona odbiorców. Obok standardowych działań upowszechniających (katalog, plakaty, druki okazjonalne) zorganizujemy warsztaty adresowane do poszczególnych grup wiekowych: dzieci, młodzieży i dorosłych, które – w zależności od poziomu percepcji danej grupy – przybliżą tajniki warsztatu graficznego, tło epoki, postać artysty, wreszcie problemy artystyczne, które twórczość Rubensa za sobą niesie. Duże znaczenie będzie też miało przełamanie sztywnej opozycji widz-dzieło sztuki Postaramy się więc ożywić tamtą epokę poprzez mini spektakle i wyjście z popularyzacją wystawy poza mury galerii w przestrzeń publiczną.

Prezentacja dorobku P. P. Rubensa nie będzie ograniczać się do mechanicznego podziwiania eksponowanych prac, jak dzieje się to w klasycznych muzeach, gdzie preferowany jest bierny odbiór dzieła sztuki. Zniwelowanie nawykowej bariery między eksponatem a człowiekiem pomaga głębiej przeżyć zarówno wartości artystyczne, jak i treści zawarte w pracy. Dlatego tak istotne jest możliwie jak najszersze przedstawienie kontekstu historycznego, filozoficznego, artystycznego i społecznego, w którym Rubens tworzył. Równie ważne jest zbudowanie pomostu do czasów współczesnych. Odnalezieni wartości wspólnych i ponadczasowych.

Taka powinna być rola zorganizowanej przez nas wystawy „P. P. Rubens. Mistrz warsztatu.” Służyć temu mają towarzyszące ekspozycji publikacje, warsztaty, wykłady, wydarzenia poza przestrzenią galerii.

Ekspozycji towarzyszyć będą: ilustrowany katalog szeroko omawiający twórczość graficzną warsztatu Rubensa, banery, plakaty, pamiątkowe bilety, pocztówki, zakładki do książek, kolorowanki dla dzieci. Podstawą reklamy wystawy będzie promocja medialna w prasie, radiu i telewizji. Polegać ona będzie jednocześnie na publikacji materiałów merytorycznych w ramach patronatów oraz zwykłej reklamie. Tym działaniom towarzyszyć będą akcje reklamowe w samym Zakopanem. Po mieście jeździć będzie wóz Rubensa – konny, taki, którym jego rodzina przywędrowała do Siegen – z reklamą wystawy. Powożący rozdawać będą jabłka – symbol często pojawiający się w ikonografii artysty.

Ekspozycja będzie tak skonstruowana, aby trafiła do jak najszerszego grona odbiorców. Lipiec i sierpień to w Zakopanem tzw. sezon. W ostatnich latach liczba odwiedzających Zakopane w tym czasie to około 250 tys. miesięcznie. Szacujemy, że ekspozycja – ze względu na jej nośnik znaczeniowy – wzbudzi duże zainteresowanie i galerię odwiedzi około 15 tys. osób.


Możliwość komentowania jest wyłączona.