30 lecie Krajowego Związku Zawodowego Uzdrowisk Polskich

W Krynica Zdrój noclegi odbył się (9 – 11 października) Krajowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Związku Zawodowego Uzdrowisk Polskich. Świętowano również jubileusz 30. lecia tegoż związku.

Zjazd Związku Zawodowego Uzdrowisk Polskich składał się z dwóch części: oficjalnej, podczas której wręczono odznaczenia i Sprawozdawczo – Wyborczej Zarządu KZZUP. Odznaczenia przyznano w kategoriach: „Zasługi ochrony zdrowia”, a także „Złotą i Srebrną odznakę za zasługi OPZZ”. Z Uzdrowiska Krynica – Żegiestów wyróżniono Jerzego Muchę, przewodniczącego Związków Zawodowych (Złota Odznaka), a także (Srebrne Odznaki) członków Związków Zawodowych UKŻ Danutę Dadał i Janusza Ziętka. Świętowano również 30. lecie powstania Związku Zawodowego Uzdrowisk Polskich. W obradach uczestniczyła m.in. Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca OPZZ noclegi Krynica.

Możliwość komentowania jest wyłączona.